Csíksomlyó

 

Csíksomlyó (románul Sumuleu Ciuc, németül Schomlenberg): 1959 óta Csíkszereda településrésze Romániában Hargita megyében. A székelyek híres búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. A falu Csíkszereda központjától 3 km-re északkeletre a Somlyó-patak völgyében települt.
A csíksomlyói kegytemplom és rendház

Története

A települést 1335-ben Sumlov néven említik eloször. 1352-ben már biztosan volt temploma. Kegytemplomát 1442 és 1448 között ferencesek építették a korábbi templom helyén Hunyadi János marosszentannai gyozelmének emlékére, a Sarlós Boldogasszony tiszteletére. 1530-ban és 1649-ben kápolnát építenek hozzá. 1553-ban, 1601-ben, 1661-ben, 1694-ben és 1705-ben ellenséges hadak dúlták fel. A súlyosan megrongált templomot 1802-ben le kellett bontani. A mai kegytemplomot 1802 és 1824 között építették barokk stílusban, belso berendezése 72 évig tartott. Madonna-szobra a 16. századi fafaragómuvészet remeke, 1515 és 1520 között készülhetett, a korabeli Madonna-szobrok közül ez a legnagyobb. A templom melletti kolostorban 1630-ban már volt középfokú oktatás. A mai kolostorépület 1773 és 1779 között épült, könytára számos osnyomtatványt oriz. 1876-ig Csík-, Gyergyó- és Kászonszék közigazgatási székhelye volt. Csíksomlyóhoz 1850-ben Várdotfalvát, 1941-ben Csobotfalvát csatolták. 1959 óta Csíkszereda északkeleti külvárosa.
Madonna-szobor

Salvator kápolna

Látnivalók

A templom elotti tér bal oldalán álló Nepomuki Szent János kápolna 1767-ben épült, közelében áll az 1567. május 17-iki Tolvajos-tetoi gyozelem emlékmuve, melyet 1870 körül hoztak ide.
A templom feletti domboldalban három kápolna is áll:
A 15. századi Salvator-kápolna középkori részletekkel, az 1456-os nándorfehérvári diadal emlékére épülhetett. 1780-ban újjáépítették, 1878-ban bovítették. Egykor kofal övezte, ore a közeli remetelakban lakott.
A Szenvedo Jézus kápolnája a 15.-17.században épülhetett, a búcsusok ennek a közelében várják a napfelkeltét.
A Szent Antal kápolna 1750 és 1773 között épült Hallerkoi Haller Krisztina költségén.
A kolostor mellett áll Csíkszék 1825 és 1841 között épített egykori székháza, ma tüdoszanatórium és kórház.
Az egykori római katolikus fogimnázium 1727-ben épült, falai közt sok híresség tanult, ma gyermekotthon.
A Lok-patak völgyében feltöro borvízforrás a lakosság kedvelt ásványvize.

Események

Jellegzetesen Csíksomlyó-i A Pünkösdi Búcsú az egyházközség ünnepe, a 16. századi történetbõl meríti forrását, amely szerint a szomszédos Gyergyószék egyik községének katolikus papja a reformáció kényszere ellen lázadva zászló alá gyûjtötte a katolikus Csíkot, hogy a közeledõ hadnak ellenálljon. Az elkerült véres háború természetesen a hit gyõzelme volt. Azóta is minden évben idezarándokolnak a keresztaljak mindenhonnan. Némely becslés szerint százezernél is több ember vesz részt ezen a pünkösdre idõzített, összetett ünnepen.
Pünkösdi búcsú

Az elõször 1931 július 7-én megszervezett Ezer Székely Leány napjának ünnepét a csíkszeredai Polgármesteri Hivatal élesztette újra 1990-ben. A népi háziipari örökség továbbéltetésének gondolata szülte az ötletet, a környékbeli tanítók mozgalma volt. Ez a látványosságnak is csodálatos rendezvény ma is városközi felvonulással kezdõdik és a hagyományos elõadásokkal folytatódik.

Híres emberek

Itt született Domokos Pál Péter tanár, történész, néprajzkutató a csángók kutatója 1901-ben.
Itt írta muveit Kájoni János polihisztor tudós, szerzetes a Kájoni-kódex néven ismert zenegyujtemény alkotója.